EMKA Group to polski projekt biznesowy obejmujący zespół spółek działających w obszarach unieszkodliwiania odpadów, ze szczególnym naciskiem na odpady medyczne i weterynaryjne – EMKA SA, handlu hurtowego artykułami higienicznymi i medycznymi jednorazowego użytku – Emka Medical oraz jako Emka Trans Sp. z o.o. - turystycznego transportu autokarowego

EMKA SA powstała w wyniku przekształcenia firmy EMKA Handel-Usługi Krzysztof Rdest działającej na rynku od 1992 r.

 

Docelowo EMKA SA będzie stanowiła Grupę Kapitałową z wydzielonymi Spółkami dedykowanymi do poszczególnych rodzajów działalności. Kapitał zakładowy EMKA SA to 10 mln. zł, a właścicielem 100% akcji jest Pan Krzysztof Rdest. Firma zajmuje czołowe miejsca w branżach, w których działa na rynku polskim. W branży unieszkodliwiania odpadów medycznych jest jednym z krajowych liderów. Stabilna pozycja, zdywersyfikowany profil działalności oraz określona zyskowność stanowią o atrakcyjności EMKA SA jako potencjalnego partnera biznesowego.

 
 

Copyright EMKA GROUP 2013 | Projekt: ADF Studio